Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe w 2021 roku

W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Głowno Zarządzeniem Nr 44/2021 z dnia 21 maja 2021 r. przedstawiam listę podmiotów, które uzyskały dotacje z budżetu Gminy Głowno na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku:

Lp.

nazwa oferenta

rodzaj zadania

kwota przeznaczona na zadanie (zł)

przyznana kwota dotacji (zł)

1

ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Głowno

Pomoc społeczna

2.000,00

2.000,00

Razem

2.000,00

2.000,00

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 

 

Głowno dnia 06.07.2021 r.

drukuj (Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe w 2021 roku)

  • autor: Piotr Antczak, data: 2021-07-06

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117