Organizacje pozarządowe

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

OGŁOSZENIE

Zarządzeniem Nr 74/2021 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Wójt Gminy Głowno
zaprasza

organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 ze zm.), działając na rzecz mieszkańców gminy Głowno do konsultacji rocznego projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2022 rok.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.gmina-glowno.pl, w BIP oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, pokój nr 5. Uwagi do Programu można nadsyłać od dnia 14 października 2021 r. do dnia 28 października 2021 r. na formularzu konsultacji społecznych:

  1. a) w formie elektronicznej na adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/ lub e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl,
  2. b) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno.

Formularz konsultacji można również złożyć osobiście w Urzędu Gminy Głowno.

W dniu 27 października 2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Głowno spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Głowno w sprawie projektu ww. uchwały. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Głowno, dnia 06.10.2021 r.

Wójt Gminy Głowno
/-/
Marek Jóźwiak

drukuj (Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na rok 2022)

  • autor: Piotr Antczak, data: 2021-10-06

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117