CEEB - źródła ciepła

Od 1 lipca obowiązek właścicieli budynków - deklaracja o źródłach ciepła.

Od 1 Lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Można to zrobić zarówno przez internet, jak i w tradycyjnej formie.

B+Bt7PwPsZ+K0Z+L+8klShUbPcdgAAAABJRU5ErkJggg==

Każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do oświadczenia o posiadanych źródłach ciepła i spalania paliw o mocy mniejszej niż 1 MW.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;

W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem ( wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administracji lub właścicieli).

Jak i gdzie składać deklaracje

online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz;

w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do właściwego dla lokalizacji budynku urzędu gminy: w przypadku właścicieli budynków znajdujących się na terenie Gminy Głowno – Urząd Gminy Głowna

Formularz dostępny tutaj

- Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to ten urząd udziela szczegółowych informacji. Naszą rolą jest zebranie deklaracji w formie papierowej i wprowadzenie ich do bazy CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy Głowno, 95-015 Głowno ul. Kilińskiego 2.

Deklarację w formie papierowej można składać:

wysyłając na adres: Urząd Gminy Głowno, 95-015 Głowno ul. Kilińskiego 2, dopisek CEEB;

składając w Sekretariacie Urzędu Gminy Głowno, pokój Nr 8

Deklaracja zawiera m.in. informacje, dotyczące adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela oraz liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła.

Terminy złożenia deklaracji

Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

12 miesięcy – dla budynków, które już istnieją, oddanych do użytku do 30 czerwca 2021r.;

14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

DRUKI DO POBRANIA:

PRZYKŁADY WYPEŁNIENIA DEKLARACJI:

Sposób składania deklaracji przez Internet na stronie www.zone.gunb.gov.pl (należy posiadać Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód),

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117