CEEB - źródła ciepła

Informacja dotycząca źródeł ciepła

30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin złożenia przez właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy.

Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:

- źródła ciepła zainstalowane po 1 lipca 2021 r.(wymienione na nowe) – 14 dni od uruchomienia,

- źródła ciepła zainstalowane przed 1 lipca 2021 r.  – natychmiastowe złożenie deklaracji

  • autor: Aleksandra Koprowska , data: 2022-07-18

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117