Odnawialne źródła energii

Gmina Głowno pozyskała dofinansowanie z RPO do OZE

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w dniu 17 lipca 2019 r. Wójt Gminy Głowno podpisał z przedstawicielami Zarządu Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

Wartość projektu wynosi 2 418 658,80 zł brutto, koszty kwalifikowalne wynoszą 2 129 805,00 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 789 036,20 zł (84% kosztów kwalifikowalnych netto).

Przypominamy, że nasz wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym oraz merytorycznym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Ocenę formalną przeszło pozytywnie 77 wniosków na ponad 250 złożonych, natomiast ocenę merytoryczną przeszły pozytywnie 64 wnioski. Projekt Gminy Głowno otrzymał 74,7 pkt w ocenie merytorycznej i uplasował się na 33 pozycji rankingowej i został wybrany do realizacji zadania. Do dofinansowania zostało wybrane tylko 41 projektów złożonych w ramach naboru. Gmina Głowno otrzymała dofinansowanie jako jedyna w powiecie zgierskim.

Projekt obejmuje montaż łącznie 123 instalacji odnawialnych źródeł energii na 94 posesjach mieszkańców Gminy Głowno:

- 62 szt. instalacji fotowoltaicznych,

- 36 szt. instalacji kolektorów słonecznych,

- 25 kotłów na biomasę (pellet).

Realizacja zadania jest przewidziana na IV kwartał 2019 roku lub pierwsze półrocze 2020 r., w zależności od rozstrzygnięcia procedur przetargowych. O dalszych etapach realizacji zadania będziemy na bieżąco informować uczestników projektu.

Informujemy, że na bieżąco w urzędzie można składać deklaracje na listę rezerwową uczestników, w przypadku gdy uczestnik projektu złoży rezygnację istnieje możliwość włączenia osoby z listy rezerwowej do realizacji zadania. W obecnej chwili największe szanse na to mają osoby zainteresowane kotłami na biomasę.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2019-07-22

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117