Odnawialne źródła energii

Kolejne wydłużenie terminu oceny wniosków na OZE

Z

Szanowni Państwo, informujemy, że złożony przez Gminę Głowno wniosek o udzielenie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii na zadanie pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”, które polega na montażu instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i kotłów na pellet na posesjach mieszkańców, obecnie w dalszym ciągu przechodzi etap oceny formalnej, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Informujemy, że w ostatnim czasie Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej wniosków gmin do dnia 11 marca 2019 roku. Jednocześnie poinformowano, że rozstrzygnięcie naboru nastąpi w maju 2019 roku.

Wobec tego prosimy Państwa o cierpliwe oczekiwanie na wyniki konkursu. O rezultatach i dalszych etapach realizacji zadania poinformujemy Państwa niezwłocznie po uzyskaniu informacji na ten temat.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2019-01-23

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117