Odnawialne źródła energii

Gmina Głowno przystępuje do projektu dofinansowania do OZE

ZSzanowni Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii ze strony mieszkańców podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do projektu dofinansowania do budowy instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. W 2017 roku do urzędu wpłynęło łącznie ponad 100 deklaracji obejmujących blisko 150 instalacji OZE.

W listopadzie i grudniu 2017 roku firma działająca na zlecenie gminy przeprowadziła inwentaryzacje techniczne nieruchomości mające na celu szczegółowe określenie rodzaju i wielkości danej instalacji. Na przełomie grudnia 2017 roku i stycznia 2018 roku gmina zleciła specjalistom opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności projektu i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO. Wniosek zostanie złożony w terminie do 19 stycznia 2018 roku.

Osoby, które nie złożyły deklaracji a są zainteresowane projektem informujemy, że lista uczestników projektu jest już zamknięta. Jednak istnieje możliwość złożenia deklaracji na listę rezerwową, w przypadku wycofania się osoby figurującej na liście zasadniczej kolejna osoba z listy rezerwowej może zostać włączona do projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie gminy pok. nr 13. Dodatkowych informacji udziela inspektor Maciej Olejniczak, tel. 42 719 12 91 wew. 123.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2017-11-13

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117