Odnawialne źródła energii

Nowoczesne kotły pelletowe zamontowane na posesjach mieszkańców gminy

zknjYNOqrjNAAAAAElFTkSuQmCC

Projekt pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W III i IV kwartale 2021 roku na terenie gminy trwała realizacja pierwszej części projektu pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii.

W ramach tego działania na posesjach mieszkańców gminy zostało zainstalowane 25 nowoczesnych kotłów zasilanych biomasą - pelletem, posiadających najnowocześniejsze certyfikaty Klasy 5 i Ekoprojekt.

Zgodnie z założeniami projektu dofinansowanie do montażu ww. urządzeń wynosiło 84% kosztów kwalifikowanych netto, pozostałą część – wkład własny pokrywali uczestnicy projektu, była to kwota ok. 3 751 zł. 

Prace zrealizował wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – firma Ergo Ekologia Sp. z o.o. z Warszawy. W listopadzie odbył się odbiór końcowy zadania, którego całkowita wartość wyniosła: 376 800,12 zł brutto.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2022-02-11

Fotogaleria:

  • Kocioł pelletowy (1)
  • Kocioł pelletowy (2)
  • Kocioł pelletowy (3)
  • Kocioł pelletowy (4)
  • Kocioł pelletowy (5)
  • Kocioł pelletowy (6)

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117