Odnawialne źródła energii

Kolektory słoneczne na posesjach mieszkańców Gminy Głowno

zknjYNOqrjNAAAAAElFTkSuQmCC

Projekt pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Z przyjemnością informujemy, że na terenie Gminy Głowno zakończyła się realizacja zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Głowno” realizowanego w ramach projektu pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii.

W ramach zadania na posesjach mieszkańców gminy, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie i zawarli z gminą stosowną umowę, zostało zamontowane 36 instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o wielkości od 2 do 4 kolektorów płaskich i pojemności zasobnika CWU od 200 do 400 l.

Dofinansowanie do montażu ww. urządzeń wynosiło 84% kosztów kwalifikowanych netto, pozostałą część – wkład własny pokrywali uczestnicy projektu (kwota wkładu własnego wynosiła od 2 900 zł – 5 108 zł w zależności od rodzaju instalacji i miejsca montażu), przy wartości pojedynczej instalacji od 11 600,00 zł do 14 691,00 zł brutto.

Prace związane z montażem kolektorów słonecznych zrealizowała w I kwartale 2022 roku firma Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. z Kudrowic, która wygrała przetarg na wykonanie zamówienia. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 10 marca 2022 roku. Wartość inwestycji wyniosła 463 048,17 zł brutto, gmina wkrótce otrzyma refundację części poniesionych kosztów w wysokości około 358 000,00 zł.

 • autor: Maciej Olejniczak, data: 2022-04-04

Fotogaleria:

 • Kolektory słoneczne 2-200 l na elewacji (2)
 • Kolektory słoneczne 3-300 l na dachu (2)
 • Kolektory słoneczne 3-300 l na dachu (3)
 • Kolektory słoneczne 3-300 l na dachu (4)
 • Kolektory słoneczne 3-300 l na dachu (5)
 • Kolektory słoneczne 3-300 l na dachu (6)
 • Kolektory słoneczne 3-300 l na dachu (7)
 • Kolektory słoneczne 3-300 l na dachu (8)
 • Kolektory słoneczne 3-300 l na dachu
 • Kolektory słoneczne 3-300 l na elewacji (4)
 • Kolektory słoneczne 3-300 l na elewacji
 • Kolektory słoneczne 4-400 lna elewacji (3)
 • Zbiornik solarny CWU

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117