Odnawialne źródła energii

Instalacje fotowoltaiczne na 62 posesjach mieszkańców Gminy Głowno

zknjYNOqrjNAAAAAElFTkSuQmCC

Projekt pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Z przyjemnością informujemy, że na terenie Gminy Głowno zakończyła się realizacja zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Głowno”, czyli ostatniego z zadań realizowanych w ramach projektu pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii.

W ramach zadania na posesjach 62 mieszkańców gminy, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie i zawarli z gminą stosowną umowę, zostały zamontowane 62 mikroinstalacje fotowoltaiczne służące do produkcji energii elektrycznej o mocy od 2,17 kW do 5,27 kW. Instalacje były montowane na dachach budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz na konstrukcjach ustawianych na gruncie.

Dofinansowanie do montażu ww. urządzeń wynosiło 84% kosztów kwalifikowanych netto, pozostałą część – wkład własny pokrywali uczestnicy projektu (kwota wkładu własnego wynosiła od 2 322 zł do 4 673 zł w zależności od rodzaju instalacji i miejsca montażu), przy wartości pojedynczej instalacji od 8 686,44 zł do 19 042,56 zł brutto.

Prace związane z montażem instalacji zrealizował w I kwartale 2022 roku wykonawca - Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. z Kudrowic, który wygrał przetarg na wykonanie zamówienia.

Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 1 kwietnia 2022 roku. Wartość inwestycji wyniosła 912 873,59 zł brutto, gmina otrzyma refundację części poniesionych kosztów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości około 709 975,55 zł.

 • autor: Maciej Olejniczak, data: 2022-05-18

Fotogaleria:

 • Falownik z zabezpieczeniami (2)
 • Falownik z zabezpieczeniami (4)
 • Instalacja 2,17 kW na dachu
 • Instalacja 3,41 kW na dachu (2)
 • Instalacja 3,41 kW na dachu (3)
 • Instalacja 3,41 kW na dachu (4)
 • Instalacja 3,41 kW na dachu (6)
 • Instalacja 3,41 kW na dachu (7)
 • Instalacja 4,34 kW na dachu (3)
 • Instalacja 4,34 kW na dachu (4)
 • Instalacja 4,34 kW na dachu (5)
 • Instalacja 4,34 kW na dachu
 • Instalacja 4,34 kW na gruncie (3)
 • Instalacja 4,34 kW na gruncie (4)
 • Instalacja 5,27 kW na dachu (2)
 • Instalacja 5,27 kW na dachu (4)
 • Instalacja 5,27 kW na dachu (5)
 • Instalacja 5,27 kW na dachu (6)
 • Instalacja 5,27 kW na dachu (9)
 • Instalacja 5,27 kW na dachu (12)
 • Instalacja 5,27 kW na dachu
 • Instalacja 5,27 kW na gruncie (3)
 • Instalacja 5,27 kW na gruncie (5)
 • Instalacja 5,27 kW na gruncie
 • Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku mieszkalnego
 • Panele fotowoltaiczne na dachu (2)
 • Panele fotowoltaiczne na dachu

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117