Program "Czyste Powietrze"

Program "Czyste powietrze"

Czyste Powietrze to program, którego celem jest ograniczenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych przez domy jednorodzinne...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Głowno serdecznie zaprasza na spotkanie edukacyjno - informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”...

Spotkanie informacyjne nt. programu „Czyste Powietrze”

W dniu 11 października o godz. 18:00 w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rządowego programu „Czyste Powietrze”...

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117