Program "Czyste Powietrze"

Program "Czyste powietrze"

Czyste Powietrze to program, którego celem jest ograniczenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych przez domy jednorodzinne.

Program jest ukierunkowany na wymianę przestarzałych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
  • docieplenie przegród budynku
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.

Dane kontaktowe są dostępne pod adresem: http://www.wfosigw.lodz.pl/dane_kontaktowe,46,521.html

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronach internetowych:

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2020-09-10

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117