Program Ograniczania Niskiej Emisji edycja II

Podsumowanie projektu wymiany kotłów - PONE II

W latach 2018 – 2019 Gmina Głowno zrealizowała zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza...

Trwa wymiana kotłów na terenie gminy w ramach PONE II

Na terenie Gminy Głowno od października 2018 roku trwa realizacja zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno”...

Gmina Głowno zawarła umowę z WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie z Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II

Gmina Głowno otrzyma dofinansowanie do projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno”...

Gmina otrzyma dotację do wymiany kotłów w ramach PONE II

Zarząd WFOŚiGW pozytywnie rozpatrzył wniosek gminy w sprawie...

Zasady udziału w projekcie PONE II

Zasady projektu i udzielania dofinansowania do wymiany kotłów na nowocześniejsze...

Komunikat o naborze deklaracji

Wójt Gminy Głowno zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania deklaracji udziału w projekcie pn."Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno"...

Zaproszenie na spotkania informacyjne - dotacja do wymiany kotłów

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkania informacyjne w sprawie możliwości pozyskania dotacji do wymiany źródeł ciepła na nowocześniejsze...

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117