Program Ograniczania Niskiej Emisji edycja II

Trwa wymiana kotłów na terenie gminy w ramach PONE II

Na terenie Gminy Głowno od października 2018 roku trwa realizacja zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno”, które jest dofinansowane w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przypominamy, że założeniem programu ograniczania niskiej emisji jest wymiana przestarzałych źródeł ciepła na nowocześniejsze przez mieszkańców gminy, wysokość udzielanego dofinansowania wynosi do wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji, zgodnie z zasadami przyznawania dofinansowania.

Jesienią 2018 roku została zrealizowana pierwsza część zadania, mieszkańcy którzy zadeklarowali udział w zadaniu dokonali zakupu i wymiany 9 przestarzałych źródeł ciepła na kotły najnowszej generacji z certyfikatami klasy 5 oraz ecodesign: 8 kotłów na ekogroszek i 1 kocioł na biomasę.

W ramach zaliczki nr 1 wypłaconej przez Fundusz gmina otrzymała dotację w kwocie 52 649,00 zł, która została w całości przekazana mieszkańcom. W dniu 21.12.2018 r. gmina złożyła wniosek o rozliczenie zaliczki nr 1. W dniu 11.01.2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeprowadził kontrolę prowadzonej dokumentacji oraz zrealizowanych inwestycji na miejscu u mieszkańców, która nie wykazała nieprawidłowości i wypadła pozytywnie.

Kolejna część zadania będzie realizowana po zakończeniu sezonu grzewczego na kolejnych 17 posesjach mieszkańców, gdzie zostaną zamontowane kolejne nowoczesne kotły na ekogroszek, biomasę, ogrzewanie gazowe oraz pompy ciepła. Wysokość dotacji do tych inwestycji wyniesie maksymalnie 145 646,00 zł.

Realizacja zadania jest przewidziana do dnia 15.09.2019 r.

x8eqJ5WnQloRQAAAABJRU5ErkJggg==

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2019-01-23

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117