Program Ograniczania Niskiej Emisji edycja II

Gmina Głowno zawarła umowę z WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie z Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II

W ramach naboru wniosków w „Programie Ograniczania Niskiej Emisji – Edycja II” o dofinansowanie realizacji zadań polegających na wymianie przestarzałych źródeł ciepła, przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Gmina Głowno otrzyma dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Jest to nasz duży sukces, ponieważ tylko 27 gmin z województwa łódzkiego uzyskało dofinansowanie w ramach PONE II. Lista gmin, które uzyskały dofinansowanie jest dostępna pod adresem: http://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci_2/article,2203,1,1.html

Nazwa zadania: „Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno”

Wartość ogólna zadania: 438 066,00 zł.

Wysokość dofinansowania: dotacja do kwoty 198 295,00 zł

Zakres projektu:

Projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno" zakłada wymianę 26 przestarzałych kotłów realizowaną przez mieszkańców na 26 posesjach położonych na terenie Gminy Głowno, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie na nowoczesne źródła ciepła: 15 kotłów na ekogroszek, 7 kotłów na biomasę, 3 kotły gazowe i 1 pompę ciepła. W ramach zadania zostaną dofinansowane koszty zakupu i montażu nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem a także prace polegające na dostosowaniu istniejących instalacji C.O. i C.W.U. do nowego źródła ciepła i demontażu istniejących urządzeń. Poprzez realizację projektu nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców, poprawie ulegnie jakość powietrza, a co za tym idzie - stan zdrowia mieszkańców oraz wzrośnie atrakcyjność gminy. Termin realizacji zadania: do 15.09.2019 r.

Zadanie jest dofinansowane i realizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

http://www.wfosigw.lodz.pl/ajax,download,6.html?hash=15723e0b0b781d6ca2c9cabb94a7a940

Więcej informacji na temat dofinansowań i działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można uzyskać na stronie: www.zainwestujwekologie.pl

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2018-09-25

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117