Program Ograniczania Niskiej Emisji edycja II

Gmina otrzyma dotację do wymiany kotłów w ramach PONE II

Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony w czerwcu przez Gminę Głowno na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno” i podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji do kwoty 198 295,00 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II. W ramach zadania na posesjach mieszkańców gminy, którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie zostanie wymienionych 26 przestarzałych kotłów na nowoczesne źródła ciepła: 15 kotłów na ekogroszek, 7 kotłów na biomasę, 3 kotły gazowe i 1 pompę ciepła. Wartość całego zadania wynosi 438 066,00 zł, mieszkańcy otrzymają dotację do wymiany źródła ciepła do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, zgodnie z zasadami przyznawania dofinansowania.

Zgodnie z wymogami instytucji dotującej, w najbliższym czasie Rada Gminy Głowno podejmie uchwałę w sprawie określenia regulaminu przyznawania dotacji natomiast Gmina przygotuje dokumentację niezbędną do zawarcia umowy dotacji. Po zawarciu umowy dotacji z WFOŚiGW zostaną zawarte indywidualne umowy dotacji z uczestnikami projektu, następnie rozpocznie się realizacja projektu, co jest planowane na koniec września br.

Realizacja całego zadania jest przewidziana na 2018 i 2019 rok, do dnia 15.09.2019 r.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2018-08-17

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117