Usuwanie azbestu

Gmina Głowno zawarła umowę z WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Głowno otrzyma dofinansowanie do projektu „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głowno w 2023 roku”...

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2024 r.

Informujemy o naborze wniosków...

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2023 r.

Informujemy o naborze wniosków...

Gmina Głowno zawarła umowę z WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Głowno otrzyma dofinansowanie do projektu „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głowno w 2022 roku”...

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Głowno w 2022 roku

Gmina Głowno jak co roku w styczniu przeprowadziła...

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2022 r.

Informujemy o naborze wniosków...

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2021 r.

Od 4 stycznia do 29 stycznia 2020 r. w urzędzie gminy będą przyjmowane wnioski w zakresie usuwania wyrobów azbestowych w 2021 roku...

Gmina Głowno otrzyma dotację z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Gmina Głowno otrzyma dofinansowanie do projektu „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głowno w 2020 roku”...

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2020 r.

Od 20 stycznia do 21 lutego 2020 r. w urzędzie gminy będą przyjmowane wnioski w zakresie usuwania wyrobów azbestowych w 2020 roku...

Gmina Głowno zawarła umowę z WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Gmina Głowno otrzyma dofinansowanie do projektu „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głowno w 2019 roku”...

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2019 r.

Od 10 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. w urzędzie gminy będą przyjmowane wnioski w zakresie usuwania wyrobów azbestowych w 2019 roku...

Gmina Głowno zawarła umowę z WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Gmina Głowno otrzyma dofinansowanie do projektu „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głowno w 2018 roku”...

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2018 r.

Od 11 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. w urzędzie gminy będą przyjmowane wnioski w zakresie usuwania wyrobów azbestowych w 2018 roku...

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117