Usuwanie azbestu

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2020 r.

Informujemy, że w terminie od 20 stycznia do 21 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Głowno będą przyjmowane wnioski od mieszkańców w zakresie bezpłatnego usunięcia wyrobów azbestowych w 2020 roku. Można złożyć wniosek na demontaż i odbiór, bądź tylko na odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych. Formularze są dostępne w Urzędzie Gminy Głowno, pok. nr 3 oraz na stronie www.gmina-glowno.pl. w zakładce „dla mieszkańców”>„ochrona środowiska”>„usuwanie azbestu”. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr. tel.: 42 719 12 91 w. 113.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami prawa budowlanego, przed przystąpieniem do prac obejmujących wymianę pokrycia dachowego należy dokonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia takich robót w wydziale architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6a. Kopię dokonanego zgłoszenia z pieczątką starostwa należy załączyć do wniosku o usunięcie wyrobów azbestowych – obligatoryjnie w przypadku, gdy pokrycie azbestowe jeszcze nie zostało zdemontowane.

Szczegółowych informacji w zakresie procedury zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót udziela Starostwo Powiatowe w Zgierzu, tel. (0-42) 288 82 00.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Głowno w pokoju nr 8 (sekretariat).

Zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę Głowno tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zastępca Wójta Gminy Głowno
(-) Maciej Olejniczak

drukuj (Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2020 r.)

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2020-01-17

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117