Usuwanie drzew i krzewów

Zasady usuwania drzew i krzewów z nieruchomości osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j.) w przypadku zamiaru usunięcia drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości ma obowiązek dokonać zgłoszenia do wójta gminy, jeśli obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm nad ziemią przekracza: 

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Po przyjęciu zgłoszenia, przedstawiciel gminy dokonuje w terminie 21 dni oględzin zgłoszonych drzew, z których sporządza się protokół. W terminie 14 dni wójt gminy ma prawo wyrazić swój sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzew, jeśli tego nie zrobi podmiot zgłaszający może dokonać usunięcia drzew po tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od dnia przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

UWAGA: zgodnie z art. 83f ust. 17, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, właściciel nieruchomości ma obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2018-01-16

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117