Usuwanie drzew i krzewów

Zasady usuwania drzew z lasów prywatnych

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Zgierzu sporządziło w 2017 roku Uproszczone Plany Lasów położonych na terenie Gminy Głowno. Mieszkańcy miejscowości Antoniew, Domaradzyn, Gawronki, Helenów, Jasionna, Karnków, Lubianków, Mąkolice, Rudniczek, Władysławów Bielawski, Wola Zbrożkowa.

W celu uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew lub na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew rosnących na działkach w ww. miejscowościach, stanowiących lasy prywatne, oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytek leśny (Ls) informujemy, że właściciele nieruchomości mogą pobrać wykaz działań, jakie mogą wykonywać na swoich działkach leśnych. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać telefonicznego zgłoszenia do starostwa - do Pana Bogdana Gdańskiego pod nr. telefonu:  42 288 82 32. Wykazy są dostępne w urzędzie gminy w pokoju nr 13.

W przypadku działek leśnych położonych w pozostałych miejscowościach nie posiadających uproszczonych planów urządzenia lasu, w celu przeprowadzenia prac należy złożyć stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

We wniosku należy wskazać numery działek leśnych na terenie których mają być przeprowadzone prace, ich powierzchnię oraz rodzaj wykonywanych prac. Przed wysłaniem wniosku zalecane jest uzgodnienie telefoniczne szczegółów sprawy z pracownikiem Starostwa - Panem Bogdanem Gdańskim pod nr telefonu: 42 288 82 32. Postępowanie w sprawie kończy się wydaniem zezwolenia, w którym zawarty jest dopuszczalny zakres prac oraz termin ich wykonania.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2018-01-16

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117