Usuwanie drzew i krzewów

Zasady usuwania drzew i krzewów z pasów drogowych

W celu usunięcia drzew lub krzewów rosnących w pasach drogowych należy złożyć stosowny wniosek do zarządcy drogi, lub Urzędu Gminy, który przekazuje wniosek według właściwości organu. Stroną postępowania w takiej sprawie jest zarządca drogi, który jeśli uzna, że usunięcie drzew lub krzewów jest zasadne, występuje z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie zgłoszonych drzew lub krzewów do właściwego organu.

Decyzję w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących w pasie drogi gminnej wydaje starosta, natomiast w przypadku drzew i krzewów rosnących w pasie drogi powiatowej i krajowej decyzję wydaje wójt gminy.

 

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2016-08-16

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117