News 2022

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 20.09.2022 r. (wtorek) o godzinie 16:15 w Bronisławowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 i 583) zwołuję L sesję Rady Gminy Głowno w dniu 20 września 2022 r. (wtorek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 16:15.

  • autor: Jarosław Chałubiec - Przewodniczący Rady Gminy Głowno

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117