News 2022

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła jest obecnie procedowana w parlamencie

Ustawa w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzi kompleksowe i najszersze rozwiązania wspierające mieszkańców domów i bloków oraz podmioty realizujące ważne zadania społeczne, tj. m.in.: szpitale, domy dziecka, organizacje, szkoły pozarządowe, noclegownie, OSP, warsztaty terapii zajęciowej i wiele innych.

Przepisy mają na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie rekompensat do średnich cen wytwarzania ciepła. Polacy, ogrzewający swoje domy m.in. gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku. Z kolei dodatek obejmujący wszystkie rodzaje paliw będzie przysługiwał instytucjom użyteczności publicznej, które nie mają dostępu do sieci gazowej ani ciepłowniczej.

  • Ustawa wprowadzi także dopłaty dla ciepłownictwa systemowego.
  • Ciepłownie otrzymają rekompensatę za zakup paliw grzewczych.
  • Tym samym ciepłownie nie będą znacząco podwyższać opłat za ciepło, a jeżeli już to zrobiły, będą te podwyżki niwelować.
  • Wszystkie ciepłownie muszą obowiązkowo włączyć się do programu wsparcia.
  • Ochroną objęte są mieszkania oraz podmioty wrażliwe m.in. szkoły, szpitale, żłobki, OSP.

Rząd przeznaczył na te działania ponad 10 mld zł.

  • autor: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, data: 2022-09-21

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117