News 2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY ZAKUPU WĘGLA W GMINIE GŁOWNO

Szanowni mieszkańcy!
 
Zgodnie z wcześniej przekazanym komunikatem informowaliśmy Państwa o przystąpieniu GMINY GŁOWNO do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. na preferencyjnych warunkach.
Po otrzymaniu oferty z Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach, zaakceptowaliśmy ją i w dniu 21 listopada 2022 roku podpisana została umowa , do której zostały załączone zamówienia na węgiel zgodne z ofertą. W zamówieniach wskazano punkt odbioru węgla dla nas znajdujący się w Dąbkowicach Górnych. Wszystkie formalności zostały dokonane i czekaliśmy na informację o dostawie węgla.
 
➡️ Punktem odbioru węgla przez mieszkańców będzie Skład Węgla P. Gocek w Antoniewie.
 
➡️ W dniu 29 listopada 2022 roku do Składu Węgla w Antoniewie dotarła I transza węgla dla naszych mieszkańców w ilości 77 ton i w dniu 30 listopada br. kolejne 25 ton orzecha, oraz kolejne dostawy. Obecnie mamy dla mieszkańców 150 ton węgla.
 
➡️ Węgiel będzie sprzedawany na preferencyjnych warunkach po 2000,00 zł brutto za tonę.
 
➡️ W związku z tym osoby, których złożony wniosek o zakup węgla został pozytywnie zweryfikowany, będą w kolejności złożenia wniosku informowane telefonicznie przez pracowników GOPS o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Głowno pok. Nr 10 w celu pobrania faktury za węgiel i dokonania opłaty.
 
➡️ Po wniesieniu opłaty za węgiel w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury/pieniądze muszą znajdować się na koncie gminy/osoba uprawniona otrzyma z Urzędu Gminy upoważnienie do odbioru węgla ze składu w ilości i asortymencie wskazanym na fakturze.
 
➡️ Wpłaty za węgiel należy dokonywać przelewem na wskazane wyodrębnione konto bankowe lub elektronicznie kartą płatniczą w kasie urzędu. Nie będzie możliwości wnoszenia opłaty w formie gotówkowej.
 
➡️ Węgiel będzie sprzedawany mieszkańcom w miarę dostaw następnych partii do składu w Antoniewie.
  • autor: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno, data: 2022-12-01

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117