News 2022

Przekazanie materiałów edukacyjnych w ramach profilaktyki uzależnień

Wójt Gminy Głowno informuje: realizując  Gminny  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny  Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno, w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia w szczególności wśród dzieci i młodzieży, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głowno w 2022 roku ze środków  na profilaktykę, zakupiła  dla uczniów  trzech szkół z terenu Gminy Głowno, materiały w formie Pakietu edukacyjnego: 3 Gabloty z 20 substancjami (wzornik dopalacze i narkotyki) wraz z kompatybilnymi prezentacjami multimedialnymi, 3 sztuki alkogogli wraz ze scenariuszem zajęć profilaktycznych oraz 3 sztuki narkogogli. 

Materiały zostały przekazane przez Wójta Gminy Głowno, Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie  Dyrektorom: Zespołu – Szkolno Przedszkolnego w Mąkolicach, Zespołu – Szkolno Przedszkolnego w Lubiankowie oraz  Zespołu – Szkolno Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim.  Posłużą do prowadzenia zajęć z uczniami  w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej. Zarówno alkogogle jaki i narkogogle pokazują w praktyce, jakie skutki może wywołać zażywanie narkotyków czy picie alkoholu. Osoba, która założy gogle, czuje się jak po zażyciu środków odurzających – występuje dezorientacja, zaburzenie percepcji, zawroty głowy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głowno, poprzez swoją działalność, stara się wesprzeć placówki oświatowe w prowadzeniu działalności profilaktycznej i edukacyjnej.