Nieodpłatne porady prawne

Nieodpłatne porady prawne w Powiecie Zgierskim

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwanej dalej ustawą, informujemy, że od 2 stycznia 2023 r. na terenie powiatu zgierskiego uruchomiono 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w następujących lokalizacjach:

  1. Zgierz, ul. Sadowa 6A (punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
  2. Zgierz, ul. Długa 49 (punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja i punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
  3. Stryków, ul. Kościuszki 29 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
  4. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
  5. Głowno, ul. Kilińskiego 2 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
  6. Ozorków, ul. Lotnicza 1 (punkt nieodpłatnych porad prawnych).

Punkty zostały zlokalizowane w sposób umożliwiający dogodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wszystkim mieszkańcom powiatu zgierskiego. Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Na poradę można umówić się dzwoniąc pod numer telefonu 785-050-293 lub wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: npp@powiat.zgierz.pl.

W punktach zlokalizowanych w Aleksandrowie Łódzkim, Głownie oraz Strykowie, nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Pozostałe cztery punkty są obsługiwane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, tj.:

  1. Fundację Młodzi Ludziom - punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Zgierzu, ul. Sadowa 6A oraz punkt nieodpłatnych porad prawnych w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1;
  2. European Concept Consulting Foundation - punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja i punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Zgierzu, ul. Długa 49.

W Głownie od 2 stycznia 2023 r. został uruchomiony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczą adwokaci i radca prawny wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi i Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.

Poniżej znajdują się do pobrania informacje o zasadach, zakresie oraz osobach uprawnionych do otrzymania pomocy (załącznik nr 1), a także punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego (załącznik nr 2), lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (załącznik nr 3), karty informacyjne poradnictwa dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej (załącznik nr 4), nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (załącznik nr 5) oraz nieodpłatnej mediacji (załącznik nr 6) wraz z informatorem opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (załącznik nr 7).

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117