News 2024

I Sesja Rady Gminy Głowno

W dniu 07 maja 2024 r. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbyła się uroczysta Pierwsza Sesja Rady Gminy Głowno w kadencji 2024 - 2029, która została wybrana w kwietniowych wyborach.

Sesji na początku przewodniczył najstarszych z radnych – Mieczysław Dałek. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia przez Sekretarza Gminy Głowno – Macieja Olejniczka podziękowań dla kończącego kadencję na stanowisku Wójta Gminy Głowno – Marka Jóźwiaka.

Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Pani Bożena Bursiak rozpoczęła zaprzysiężenie nowej Rady Gminy Głowno oraz Wójta Gminy.

Nowo wybrany Wójt Gminy Głowno – Tomasz Drużka a także Radni otrzymali zaświadczenie o powołaniu na pełnienie swoich funkcji a następnie złożyli uroczyste ślubowanie.

Kolejnym punktem był wybór Przewodniczącego Rady Gminy Głowno. W tym celu została powołana komisja skrutacyjna w skład której weszli radni: Karolina Durmaj, Piotr Kierus oraz Eligiusz Dąbek. Kandydatem, który został zgłoszony na Przewodniczącego Rady Gminy Głowno był Radny Łukasz Łukasik, który bezwzględną większością głosów został wybrany do pełnienia tej funkcji.

Następnie powołano komisję skrutacyjną w tym samym składzie, która przeprowadziła kolejno wybory na I i II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Na I Wiceprzewodniczącego zgłoszono kandydatury Sławomira Becherki i Mieczysława Dałka, na II Wiceprzewodniczącego zgłoszono kandydatury Tomasza Pieniążka i Michała Wójcika.

Wiceprzewodniczącymi zostali Radny Mieczysław Dałek oraz Michał Wójcik wybrani bezwzględną większością głosów – oboje uzyskali 9 głosów poparcia.

W sprawach różnych głos zabrali ustępujący Wójt oraz nowy Wójt, Radni a także Sołtysi, którzy wręczyli kwiaty Panu Markowi Jóźwiakowi i Panu Tomaszowi Drużce.


Skład Rady Gminy Głowno:

 1. Łukasz Łukasik – Przewodniczący Rady Gminy Głowno
 2. Mieczysław Dałek – I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Głowno
 3. Michał Wójcik - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Głowno
 4. Sławomir Becherka
 5. Agnieszka Bednarek
 6. Piotr Charusta
 7. Eligiusz Dąbek
 8. Marzena Doardo
 9. Karolina Durmaj
 10. Piotr Kierus
 11. Dawid Krawczyk
 12. Sylwester Paliński
 13. Tomasz Pieniążek
 14. Beata Soczyńska
 15. Marek Szczepaniak
 • autor: Gmina Głowno, data: 2024-05-08
 • DSC01259
 • DSC01261
 • DSC01277
 • DSC01280
 • DSC01286
 • DSC01289
 • DSC01292
 • DSC01295
 • DSC01298
 • DSC01301
 • DSC01304
 • DSC01307
 • DSC01309
 • DSC01312
 • DSC01315
 • DSC01319
 • DSC01321
 • DSC01324
 • DSC01328
 • DSC01331
 • DSC01343
 • DSC01347
 • DSC01349
 • DSC01366
 • DSC01373
 • DSC01377
 • DSC01386
 • DSC01393
 • DSC01400
 • DSC01401
 • DSC01415
 • DSC01417
 • DSC01420
 • DSC01422
 • DSC01424
 • DSC01429

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117