News 2021

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków!

Pamiętaj, na złożenie deklaracji dotyczącej źródła ciepła zostało tylko 6 miesięcy.

Formularze do pobrania dostępne są na stronach internetowych:

1) https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

2) https://www.gmina-glowno.pl/427,ceeb-zrodla-ciepla?tresc=3991

oraz osobiście w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno.